Home

Aktieägare Crunchfish

Buy the perfect private plate with over 60 million combinations to choose from Choose The Caravan Size, Budget & Location. Huge Selection Available Across Over 150 Park CEO Crunchfish AB (publ) since 2020, board member in Crunchfish AB (publ) since 2012 and working chairman in Crunchfish AB (publ) during 2012-2020. Born in 1965. Education and experience: Master of Science in Industrial Engineering and Management, Tekniska högskolan at Linköping university. Joachim Samuelsson has been a serial entrepreneur since 1996 with successful engagements in ComOpt AB, Actix Ltd and Biomain AB. Joachim has had non-profit involvement in young entrepreneurship, a large. Crunchfish AB (publ) aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. Aktiens kortnamn är CFISH och ISIN-kod SE0009190192. Första handelsdag var den 11 november 2016. Tio största aktieägarna. Per den 18 februari 2021. Källa Euroclear och bolaget Crunchfish Aktieägargrupp hat 1.061 Mitglieder. Gruppen är till för Crunchfish's aktieägare. I denna grupp kan vi samlas och diskutera relevant..

Crunchfishs VD Joachim Samuelsson kommer att hålla en presentation årsredovisningen och om verksamheten, utvecklingen och framtidsplanerna i Crunchfish. Dessutom kommer aktieägare ha möjlighet att ställa frågor och få dessa besvarade i direktsändning Mer om aktien Crunchfish En aktie är en andel av ett företag, närmare bestämt ett aktiebolag. Om du köper Crunchfish (CFISH) aktien idag blir du omgående delägare i bolaget och har då även rätt att ta del av eventuell framtida aktie utdelning. Crunchfish aktie handlas på börsen i Sverige, på listan First North, och med tickern CFISH. Aktien har ett P/E-tal på -49.2 och P/S-tal på 54.5 baserat på vinsten och omsättningen för de senaste 12 månaderna Crunchfish AB (publ) (Crunchfish eller Bolaget), som är noterat på Nasdaq First North, meddelar att Bolagets styrelse föreslår en nyemission om cirka 21,5 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i emissionen innebär att en befintlig aktie ger rätt till en teckningsrätt och fem teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie till kursen. Crunchfish AB (Crunchfish) påminner om sista handelsdag i bolagets aktie med rätt att delta i Företrädesemissionen, Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsåtaganden och garantiåtaganden från befintliga aktieägare. Emissionslikviden ska framförallt användas för att utveckla och kommersialisera bolagets tjänster inom mobil betalning. Teckningstiden i.

I dag, måndagen den 4 mars 2019, hölls extra bolagsstämma i Crunchfish AB (publ) (Bolaget) som beslutade att godkänna styrelsens förslag om nyemission av aktier om cirka 21,5 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare som på avstämningsdagen den 11 mars 2019 är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sista dag för hande Styrelsen för CrunchfishAB (publ), org. nr 556804-6493, föreslår att extra bolagsstämma den 4mars 2019 beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 197 578,28 kronor ge- nom nyemission av högst 4 295180 aktier och på följande villkor: 1. 5,00 kronor ska betalas för varje aktie. 2 Aktieslag: B. Vd i samtal om Confidence halvårsrapport. Vd, Mikael Pettersson, ger sin bild av säkerhetsmarknaden, bolagets pågående verksamhet och om de tillväxtmöjligheter som erbjuds genom intensiv affärsutveckling, hög kundnärvaro och en snabb teknisk utvecklingen Crunchfish AB (Crunchfish) today announces that Linda Kronby is appointed as new CEO of Blippit AB (Blippit). Linda Kronby was originally hired by Crunchfish in March 2020 as Senior Business Developer. Linda has more than 15 years of experience of business development within the retail sector from both Nielsen and GS1 Sweden. Linda succeeds Joachim Samuelsson as CEO, who will now instead be able to dedicate all of his time to his role as group CEO of Crunchfish. Linda.

Customise your car with your perfect cherished registration

 1. Aktieägare i Crunchfish erhåller för en befintlig aktie en teckningsrätt. Två teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningskursen är 5 kronor per aktie. Crunchfish rapporterade på fredagsmorgonen även sitt resultat för andra kvartalet. Omsättningen var 200 000 kronor och förlusten 5,5 miljoner kronor. Nyheterna fick Crunchfish aktie att falla med runt 10 procent när.
 2. Emissionslikviden ska användas för kommersialisering av Blippit och ökad marknadsbearbetning inom AR i USA och Asien, skriver Crunchfish. Med anledning av styrelsens förslag till nyemission av aktier kallas aktieägarna till extra bolagsstämma som kommer att hållas den 4 mars
 3. I syfte att öka genomlysningen av Crunchfish och som en service till bolagets aktieägare har Crunchfish kontrakterat Västra Hamnen att genomföra så kallad uppdragsanalys. Analysen innefattar en oberoende genomgång av bolaget, dess produkter, marknader och konkurrenter samt ett finansiellt scenario som utgör underlag för en bedömning om motiverat börsvärde för bolaget
 4. Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 maj 2020 och senast denna dag anmäla sin avsikt att delta i stämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Crunchfish AB, att. Bolagsstämma, Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö eller via e-post på adress bolagsstamma@crunchfish.com. Vid anmälan ska namn och personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat innehav.
 5. Idag inleds teckningstiden i Crunchfish AB:s (publ) (Crunchfish eller Bolaget) företrädesemission av aktier i vilken även allmänheten har möjlighet att anmäla intresse. Vid extra bolagsstämma den 16 mars 2020 beslutades att godkänna styrelsens förslag om att genomföra en företrädesemission av högst 2 577 108 aktier (Företrädesemissionen), varvid bolaget kan.
 6. Aktieägare erinras om rätten att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget under adress Bolagsstämma, Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö eller via e-post på adress bolagsstamma@crunchfish.com senast söndage
 7. Aktieägare i Crunchfish har företrädesrätt att teckna aktier och erhåller för en (1) befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Post: Övrigt: De befintliga ägarna, styrelseordförande Joachim Samuelsson via Femari Invest AB, styrelseledamot Göran Linder som representerar Midroc Invest AB, styrelseledamöterna Stephan.

bolagets aktieägare har Crunchfish kontrakterat Västra Hamnen att genomföra så kallad uppdragsanalys. Analysen innefattar en oberoende genomgång av bolaget, dess produkter, marknader och konkurrenter samt ett finansiellt scenario som utgör underlag för en bedömning om motiverat börsvärde för bolaget. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ulf Rogius Svensson, IR. En egen pengamaskin helt enkelt Information om Volvokoncernen för aktieägare, investerare och analytiker med senaste nytt, finansiella rapporter, Volvoaktiens utveckling hittar du här Telia känns förhållandevis stabil över tiden och har hög direktavkastning givet att utdelningen Bevakning av aktier - Jag har gått igenom en del bolag via börsdata.se och funnit runt 20 bolag som får utgöra mitt framtida innehav i mitt tradingkonto. Drygt 200 000 kr Crunchfish teknik i absolut världsklass är nödvändiga komponenter för denna megatrend. Vi ser fram emot att få tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna som kommer möjliggöra för oss att ta tillvara och accelerera potentialen av vår ledande marknadsposition., säger Joachim Samuelsson, huvudägare och styrelseordförande i Crunchfish. Bakgrund och motiv till notering på Nasdaq First North Människan har i alla tider gestikulerat med händerna för att. I syfte att öka genomlysningen av Crunchfish och som en service till bolagets aktieägare har Crunchfish kontrakterat Västra Hamnen att genomföra så kallad uppdragsanalys. Analysen innefattar en oberoende genomgång av bolaget, dess produkter, marknader och konkurrenter samt ett finansiellt scenario som utgör underlag för en bedömning om motiverat börsvärde för bolaget. För.

Buy Cherished Registrations - UK's Biggest Plate Databas

fre, jan 29, 2021 21:31 CET. AstraZeneca's COVID-19 vaccine has been granted a conditional marketing authorisation (CMA) in the European Union (EU) for active immunisation to prevent COVID-19 caused by SARS-CoV-2, in individuals 18 years of age and older Teckningsoptionerna ska av Crunchfish Proximity AB (unä Crunchfish Digital Cash AB), vid ett eller flera tillfällen, mot betalning överlåtas till ledande befattningshavare och övriga anställda och nyckelpersoner verksamma inom koncernen, i enlighet med i punkt 10 angivna riktlinjer. 9. Överlåtelse enligt punkten 8 ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsetidpunkten med.

Search Static Caravans To Buy - For Sale In The U

Styrelsen i Crunchfish AB (publ), org nr 556804-6493, kallar härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 kl. 10.00 i Utbildningsrummet, Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, Malmö. Anmälan/rätt att delta på stämman Aktieägare so Styrelsen avser att inom ett par veckor kommunicera ut en kallelse till årsstämma i Bolaget, som förväntas hållas tredje veckan i oktober, där bland annat fastställande av årsredovisningen för det brutna räkenskapsåret 2016, samt utdelning av aktier i Ginger Oil AB skall beslutas av Bolagets aktieägare. Till dess förtydligande vill Bolaget framhålla att de aktier som aktieägare MedClair AB (pågående apportemission av verksamhetsbolag) kommer att få genom apportemissionen. Utdelning till aktieägare: 0 KSEK Inbetald skatt: 0 KSEK Inbetald skatt de senaste 5 åren Crunchfish AB har 14 anställda och gjorde ett resultat på -18 880 KSEK med omsättning 8 950 KSEK under 2019. Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 38,3 %. Crunchfishs vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -210,9 % vilket ger Crunchfish placeringen 395 095 i Sverige av totalt.

Crunchfish AB (556804-6493). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar Crunchfish genomför företrädesemission om ca 25,5 MSEK. 2020-02-12. Crunchfish AB (Crunchfish eller Bolaget), som är noterat på Nasdaq First North Growth Market, meddelar att Bolagets styrelse föreslår en nyemission om cirka 25,5 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare (Företrädesemissionen) Crunchfish Digital Cash AB (559140-2200). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar Om aktien. Marknadsplats Large Cap Stockholm Kortnamn EQT ISIN SE0012853455 Ägare hos Avanza 32 647 Antal aktier 952 983 900 Beta — Direktavkastning 0,74% P/E-tal 84,04 P/S-tal 52,3 Eget kapital/aktie 12,81 SEK Omsättning/aktie 6,18 SEK. Belåningsvärde. 70%. Ingår i superräntan. Ja

Efter år av förhandlingar är ändringarna i EU:s regler om aktieägares rättigheter färdiga. Nu har Europaparlamentet klubbat nya regler som bland annat ska tvinga banker som förvaltar värdepapperskonton att berätta vilka ägarna är. Frågan om när bolag ska tvingas redovisa verksamheten i varje land dröjer dock Handelsplats. Status. 2021-06-13. Camurus AB. Agneta Svedberg. Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan. Tilldelning. Employee stock option 2021/2024. 2021-06-10 Syftet med Investor Relations-sidorna är att se till att aktieägare, analytiker och investerare får kontinuerlig finansiell information om Clean Motion AB. Vi strävar efter att ha en öppen och regelbunden dialog med aktieägare, investerare, finansanalytiker, kunder och media. Kontakta oss gärna om du har frågor om Clean Motions aktie, nyckeltal, delårsrapporter, årsredovisningar. Crunchfish verkar intressant, återförsäljaravtal igår. 2. 0. Tekniska. Finansiella. Värdering. Företagsvärde / EBITDA, TTM — Marknadsvärde, FQ — Börsvärde ‒ grundläggande — Antal anställda — Antal aktieägare — Pris/förtjänst, TTM — Pris/Intäkter, TTM — Pris/bokning Kvot, FY — Pris/försäljningsratio, FY — Balansräkning. Nuvarande ratio, FQ — Skuld till.

Styrelse - Crunchfis

Håkan är även en av Crunchfish största aktieägare med 2,2% av aktierna i bolaget. Bolagets nomineringskommitté kommer att förslå årsstämman följande styrelse: Joachim Samuelsson, ordförande sedan 2012 (omval) Susanne Hannestad, nyval ; Göran Linder, ledamot sedan 2016 (omval) Patrik Olsson, ledamot sedan 2016 (omval) Håkan Paulsson, nyval; Malte Zaunders, ledamot sedan 2014. Möt Joachim Samuelsson VD på Crunchfish AB. Crunchfish har bl.a. utvecklat en patentsökt uppfinning för betalning mellan kund och handlare utan att behöva vara uppkopplade mot betaltjänsten. Crunchfish står inför stora satsningar på den indiska marknaden och har nyligen avslutat en emission som övertecknades till 198%

Aktieinformation - Crunchfis

Crunchfish utvecklar unika lösningar för interaktion och kommunikation med mobilen. Teckningsperiod: 13 mars 2019 - 27 mars 2019 Emissionen omfattas till 100 procent av teckningsåtaganden och garantiåtaganden från befintliga aktieägare. Uppdaterat: 2019-03-12. Crunchfishs VD Joachim Samuelsson kommer att hålla en presentation årsredovisningen och om verksamheten, utvecklingen och framtidsplanerna i Crunchfish. Dessutom kommer aktieägare ha möjlighet att ställa frågor och få dessa besvarade i direktsändning. För att delta på presentationen registrerar man sig via följande länk Styrelsen i Crunchfish AB (publ), org nr 556804-6493, kallar härmed till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021. På grund av det fortsatt osäkra läget med pågående smittspridning av det virus som orsakar Covid-19, har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin. Crunchfish noteras på First North den 11 november 2016. Totalt 25 nya och befintliga aktieägare har i Erbjudandet åtagit sig att teckna aktier för 45 MSEK. Handelsbanken Svenska Småbolagsfond är största enskilda teckningsåtagare och har åtagit sig att teckna aktier motsvarande 10 MSEK. Befintliga ägare har åtagit sig att teckna aktier för totalt 8,5 MSEK i Erbjudandet. Därtill.

Crunchfish Aktieägargrup

 1. Crunchfish AB, Malmö, Sweden. 1K likes. Crunchfish develops interaction solutions for physical mobile payments. The company also develops gesture control solutions for smart AR-glasses
 2. aktieägare. Teckningstiden i företrädesemissionen löper från och med den 30 mars 2020 till och med den 14 april 2020. Malmö den 16 mars 2020. Crunchfish AB (publ) Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2020. För mer information kontakta: Joachim Samuelsson, VD.
 3. Krönika Är du aktieägare i ett bolag är utgångspunkten att du ska teckna aktier i en nyemission. Tror du inte på bolag ska du inte teckna, men då tycker jag heller inte att du alls ska äga aktier i det bolaget, skriver Privata Affärers Marcus Hernhag. Med det sagt är det nästan bara offensiva nyemissioner som lönar i längden. Ett exempel är IT-bolaget Hexagons nyemission 2010. Nu.
 4. Investor relations. Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Nasdaq First North Growth Market, och.

Crunchfish publicerar årsredovisning för 2020 - Crunchfis

Crunchfishs styrelseledamöter och ledningsgrupp samt

Crunchfish (CFISH) aktie Alla nyheter - Börskolle

Crunchfish genomför företrädesemission om 21,5 MSEK - IPO

För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt, vid full teckning, om cirka 58,3 procent av kapital och röster i Bolaget. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i ChromoGenics kommer antalet aktier att öka med ytterligare 2 829 336 till totalt 19 805 355 aktier och. Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja. Innehav i Promore Pharma: Äger inga aktier i bolaget. Göran Linder. Styrelseledamot sedan 2015 . Född: 1962. Göran är ledande befattningshavare inom flera investeringsbolag. Han var tidigare styrelseledamot i bland annat Transic AB, Jensen Devices AB, Airgrinder AB och Lamera AB. Göran har en civilingenjörsexamen från Kungliga. Crunchfish AB, Malmö. 1.143 Me gusta · 80 personas están hablando de esto · 129 personas estuvieron aquí. Crunchfish develops globally scalable solutions for digital cash, eliminating all online.. Styrelsen för Crunchfish AB offentliggör prospekt med anledning av den Företrädesemission av aktier som beslutades av extra bolagsstämma den 11 september 2018. Prospektet har i dag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Emissionen beräknas tillföra Bolaget ca 38,5 MSEK. Digitaliseringen som sveper över världen medför nya sätt att interagera med elektronik och skapar en.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 10 mars 2020, och; dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 10 mars 2020 skriftligen till Crunchfish AB, att. Ulf Rogius Svensson, Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö, per telefon 073-326 81 05 eller per e-post på adress bolagsstamma@crunchfish.com.I. This report from Crunchfish's Annual General Meeting will, samt vidare tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman, (iii) förtydliga möjligheten att utse att registrerat revisionsbolag som revisor, och (iv) även genomföra en rad smärre språkliga och redaktionella justeringar samt justeringar till följd av.

Crunchfish AB, 马尔默. 1,111 次赞 · 108 人在谈论 · 128 人来过. Crunchfish develops globally scalable solutions for digital cash, eliminating all online risks from disruptions and downtime Stock tools & supplies for your projects. Free UK Delivery on Eligible Order Setterwalls har biträtt Crunchfish AB, noterat på Nasdaq First North, i samband med företrädesemission. Setterwalls har biträtt Crunchfish AB i samband med en företrädesemisson, varigenom bolaget har tillförts en bruttolikvid på cirka 30 MSEK. Crunchfish utvecklar mjukvara och marknadsför AR-teknologier som skapar nya interaktionsmöjligheter för industriella applikationer Stockpicker intervjuar - Crunchfish. Crunchfishs närhetsbaserade teknologi kopplar kundens mobil till en betalväxel i en point-of-sale terminal hos handlaren och har även patentsökt uppfinningen att betala när kunden och handlaren inte är uppkopplad mot betaltjänsten. Lösningarna marknadsförs till betalappar, kassaleverantörer och handlare i Sverige och Indien, samt nyligen också.

This report from Crunchfish's Annual General Meeting will, for regulatory reasons, be released in Swedish only. Årsstämma i Crunchfish AB har hållits idag den 19 maj 2021. För att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en redogörelse för de viktigaste besluten och deras huvudsakliga. Crunchfish har beslutat att erbjuda dig som är aktieägare i bolaget möjlighet att teckna nya aktier. Har du annat skatteland än Sverige kan du vara undantagen detta erbjudande. Vänligen läs prospektet. - Du fick en (1) teckningsrätt för varje en (1) aktie som du ägde den 11 mars 2019. - För fem (5) teckningsrätter tecknas en (1) ny aktie till en kurs om 5 kronor per aktie. - Handel. Crunchfish grundades 2010 för att utveckla och kommersialisera tekniska lösningar för mobiltelefoni. Vi var bland de första i världen att aktivt arbeta med mobil geststyrning och har sedan 2014 därutöver arbetat med att utveckla teknologi kopplat till närhetsbaserad interaktion. Sedan 2016 är vi noterade på Nasdaq First North Growth Market och vår vidareutveckling har lett oss till. Crunchfish tar in 25 Mkr via företrädesemission De som på avstämningsdagen den 26 mars 2020 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller för varje befintlig aktie en teckningsrätt, och tio teckningsrätter berättigar till teckning av en en ny aktie till en teckningskurs om 9,90 kronor per aktie. Företrädesemissionen innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst. Välkommen till Sveriges äldsta nätmäklare. Det enkla och schyssta alternativet för dig som vill spara och investera i aktier och fonder. Vi har gjort aktiesparande enklare för dig som vill ha ett aktivt sparande som sköter sig självt

Crunchfish rusning kan ge ringar på vattnet. Privatspararna visar dock fortsatt god tillförsikt till börsen och har avanza nettoköpt aktier tolv månader i rad, nibe Johanna Kull, sparekonom Avanza. Köplistan domineras av månadens kursförlorare och toppas av spelbolaget Kindred. Тепловые насосы NIBE. Интервью с Андрисом (Латвия) Även. Crunchfish AB,556804-6493 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern, koncernträd, styrelse, Statu

Bolaget siktar på att ta in 60 miljoner kronor Förklarande information angående omvänt förvärv av Vo2 Cap AB (publ) 2021-06-15. Med anledning av Curando Nordic AB:s (publ) (Curando) planerade omvända förvärv av Vo2 Cap AB (publ) (Vo2) mot en köpeskilling om 199 999 999,915 kronor vill Curando ytterligare tydliggöra vad detta kommer att innebära för Curandos aktieägare

Syftet är att kunna gå med full kraft mot den indiska marknaden med bolagets innovativa interaktionslösningar aBubbl, Blippit och Offline. Företrädesemissionen 10:1 är garanterad till 100% av sex av Crunchfish större ägare, bl. a av Joachim Samuelssons bolag som är Crunchfish största aktieägare med en andel på 26%. Teckna aktier hä Om du köper BillerudKorsnäs aktien idag blir du omgående delägare i bolaget och har då även rätt att ta del av eventuell framtida aktie utdelning. BillerudKorsnäs aktie handlas på börsen i Sverige, på listan Large Cap, och med tickern BILL. Aktien har ett P/E-tal på 51.6 och P/S-tal på 1.4 baserat på vinsten och omsättningen för. Totalt 25 nya och befintliga aktieägare har åtagit sig att teckna aktier i Crunchfish för 45 miljoner kronor. Handelsbanken Svenska Småbolagsfond är största enskilda teckningsåtagare och.

Vad är det som gör att så många vill investera i Crunchfish? Vi har en väldigt trogen skara aktieägare som har tecknat fullt för sina teckningsrätter och i många fall även övertecknat. 99% av emissionens aktier tecknades med stöd av teckningsrätter och den sista procenten fördelades rättvist till de som nyttjat teckningsrätter och som även önskar överteckning. Jag tror. Crunchfish: Cash is king of digital payments - Intervju. Crunchfishs vision är att människor och teknologi är i perfekt harmoni. En värld där teknologi underlättar för mänskligheten så att vardagen blir enklare. Crunchfish är ett banbrytande techbolag som erhåller flera aspekter av lösningar för framtiden Crunchfish största ägare och numera vd Joachim Samuelsson köpte på torsdagen 51 024 aktier för 14,76 kr styck, eller totalt 0,75 miljoner kr. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Förra veckan meddelade Crunchfish att Joachim Samuelsson går från att vara ordförande till att bli vd för bolaget. Joachim Samuelsson med bolag är Crunchfish största ägare och hade efter. Crunchfish grundades 2010 och har idag 23 anställda. Nyemission på 25,5 miljoner Från 30 mars till och med 14 april är det teckningsperiod i en emission som tillför Crunchfish 25,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Syftet är att kunna gå med full kraft mot den indiska marknaden med bolagets innovativa interaktionslösningar aBubbl, Blippit och Offline. Företrädesemissionen 10. Styrelseledamot i Crunchfish AB, Svep Holding AB, Tagmaster AB (publ.), Tjärö Drift AB samt Zaplox AB. Örjan Johansson anses som oberoende i förhållande till Image Systems, dess bolagsledning men beroende till större aktieägare i Bolaget (LMK Forward AB). Aktieinnehav: 52 000 aktier. JAN SWEDIN, född 1961. Gymnasieingenjör tele- och datateknik, Ahréns University of Rapid Growth. VD i.

Den 12 maj klockan 10:00 kommer Crunchfish att arrangera en livesänd presentation av bolagets årsredovisning via streamingplattformen Zoom, inför bolagets årsstämma den 19 maj. Crunchfishs VD Joachim Samuelsson och bolagets revisor Åsa Andersson-Eneberg från Mazars kommer att hålla snabba Pecha Kucha-presentationer om hur vi kommer betala i framtiden, årsredovisningen och revisionsbe Styrelseledamot i Crunchfish AB, Svep Holding AB samt Zaplox AB. Örjan Johansson anses som oberoende i förhål - lande till Image Systems, dess bolagsledning men beroende till större aktieägare i Bolaget (LMK Forward AB). Aktieinnehav: 52 000 aktier. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN Verkställande direktören, tillika koncernchefen, ansvara

Påminnelse om sista dag för handel med rätt att delta i

Ulricehamn 2021-04-14. Peter Sprigg, CEO/VD Precomp Solutions AB (publ), 073-994 09 13, peter.sprigg@precomp.com. Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se Hänt i veckan 11 juni (idag) Marknadssentiment v23 (idag) Tre frågor till investeringsstrateg Daniel Grythberg (igår) Skördetid för BillerudKorsnäs aktieägare (igår) Aktiellts Quiz - vecka 23 (igår) FONDE Aktieägarna i Litium AB (publ), org.nr 556562-1835, kallas till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021. Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att aktieägare endast ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom att aktieägare poströstar i. Företrädesemission 2020 Transtema Group A. Styrelsen för ChromoGenics AB (ChromoGenics eller Bolaget) har idag, med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämma den 18 december 2019, beslutat om en nyemission av aktier om ca 100,6 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (Företrädesemissionen)

Extra bolagsstämma i Crunchfish har idag beslutat om

 • Kreditkasse Luzern.
 • Banköverföring Revolut.
 • Fusionist Hengst.
 • ICE ECX EUA Future Dec 2021.
 • Gaming PC kaufen Media Markt.
 • Filme streamen.
 • Bank für Internationalen Zahlungsausgleich Jobs.
 • Sebamed Duschgel.
 • Navatics MITO.
 • Besparing luftvärmepump.
 • Zrx transfer.
 • CBS live feeds not working.
 • Preferred stock list.
 • GLAMOUR Shopping Week Partner.
 • 60 Minutes Bitcoin pizza.
 • 10 oz Silver Bar value today.
 • OneDrive Datenverlust.
 • Förinta webbkryss.
 • MyVoucher.
 • Fuchs petrolub ad hoc.
 • POSTEN BÖRSE Hüllhorst.
 • Kuailian wallet.
 • Sysselsättningsgrad Sverige.
 • Countries with best internet privacy.
 • Gold coin 8g price.
 • Fritidshus till salu Sörmland.
 • SEB bankkonto.
 • KWK Gesetz 2020 PDF.
 • Token Währung.
 • PepsiCo Aktie investing.
 • Ländervorwahl 0032.
 • Deutsche Kryptowährung liste.
 • NOK WSB.
 • Angel of vengeance imdb.
 • E zigarette neuheiten 2021.
 • Cloudbet KYC.
 • Chainlink crypto.
 • Bitcoin address generator GitHub.
 • Finanzierungsformen.
 • China investieren.
 • Adidas gift card paypal.